Funksjoner

En komplett plattform som styrker medarbeidernes engasjement

Winningtemp er et innovativt verktøy for både ledelsen, sjefer og medarbeidere, og det er like enkelt å bruke på mobiltelefonen som på datamaskinen.

FRA OVERSIKT TIL DETALJER

Analyser trivselen, og øk engasjementet

Automatisert innsikt og forslag til tiltak

Winningtemp hjelper deg med å forbedre medarbeidernes opplevelse i organisasjonen med utgangspunkt i forskning og AI. Winningtemp samler inn, visualiserer og analyserer data i sanntid og genererer automatisk innsikt og forslag til tiltak basert på resultatene. Alt vises i oversiktlige rapporter, uke etter uke.

En helhetlig tilnærming til medarbeidernes utvikling

Ved hjelp av Winningtemps omfattende verktøy for blant annet målesetting, kompetanseutvikling og avstemminger kan du reagere proaktivt for å ivareta medarbeidernes potensial og øke engasjementet. Prediktive analyser hjelper deg samtidig med å minimere personalutskiftingen og styrke hele organisasjonen for fremtiden.

TEMPERATURMÅLING

Moderne medarbeiderundersøkelser basert på AI og forskning

Video thumbnail

Se trivselen i sanntid

Still spørsmål til medarbeiderne, og følg sanntidsdata basert på ni kategorier som definerer en sunn organisasjon – fra deltakelse og lederskap til personlig utvikling.

Analyser og evaluer

Se hele organisasjonen i fugleperspektiv i en omfattende matrise, og se hvordan forskjellige grupper varierer på detaljnivå. Analyser avvik, og evaluer årsaker direkte med teamene.

Automatiske forslag til tiltak

Få raske tilbakemeldinger på hva som bør forbedres sammen med konkrete tips og forslag til tiltak basert på resultatene. Lag oppgaver og arbeid videre med de prioriterte delene.

AVSTEMMINGER

Medarbeidersamtaler som virkelig motiverer

Arbeid kontinuerlig med hver medarbeiders personlige utvikling ved hjelp av kvalitetssikrede samtaler. Utarbeid møtemaler, planlegg og dokumenter avstemmingene direkte i verktøyet – og hold enkelt oversikt over hvilke oppgaver, beslutninger og mål som ble diskutert tidligere.

MÅLSTYRING VED HJELP AV OKR OG SMARTE MÅL

Sett mål, og se prosessen oppdatere seg i sanntid

Skap motivasjon og sikre åpenhet ved å definere overordnede mål som brytes ned på team- og personnivå. Koble målene til hver medarbeiders personlige oppgaver, følg utviklingen måned for måned og se hvordan alle bidrar underveis i en visuell trevisning.

.

KOMPETANSEUTVIKLING

Gi hele organisasjonen effektiv opplæring

Styrk kompetansen og ferdighetene i virksomheten, og skap engasjement rundt den personlige utviklingen. Samle digitalt materiale, dokumenter hvert kurs og la medarbeiderne evaluere de forskjellige opplæringstiltakene underveis for å kvalitetssikre kompetanseutviklingen.