Avstemninger

Medarbeidersamtale som virkelig motiverer

FRA ONBOARDING TIL OFFBOARDING

Kvalifiserte og løpende medarbeidersamtaler

For å sikre at medarbeiderne trives og leverer gode resultater er det viktig å arbeide med hver enkelt medarbeider personlig. Ved hjelp av kontinuerlige avstemminger i tillegg til den årlige medarbeidersamtalen, får man flere positive ringvirkninger. Både ledere og medarbeidere får mulighet til å ta ansvar og fokusere på utvikling som skaper resultater fremover – både individuelt og for hele organisasjonen.

SMARTERE PLANLEGGING AV MEDARBEIDERSAMTALER

Møter som gjentas – og blir husket

Løpende avstemminger bidrar til å holde oversikt over hver medarbeiders unike plan og personlige utvikling i organisasjonen. Koble hver medarbeidersamtale til de individuelle målene, bekreft beslutningene dere blir enige om under møtet og unngå at ting blir glemt. Winningtemp gjør det enkelt å dokumentere avstemmingene, og presenterer dem i en tydelig tidslinje, slik at dere vet akkurat hva dere har diskutert fra gang til gang.

STRUKTURERTE MØTER I TRE TRINN

Planlegge, dokumentere og evaluere

Forbered samtalen ved hjelp av maler

Utarbeid maler for forskjellige former for avstemminger – fra utviklingssamtaler til exitsamtale – og ha strukturen på plass lang tid i forveien før hvert møte. Lag faste avtaler i kalenderen, og la Winningtemp varsle deg når det er på tide. Send ut spørsmål som medarbeideren kan svare på direkte i verktøyet, slik at dere begge er forberedt i forkant av samtalen.

Koble samtalen til målene

Sammenlign med tidligere avstemminger, og se enkelt hva som har blitt bestemt og hvordan medarbeideren har oppnådd mål eller fullført oppgaver fra gang til gang. Evaluer fremgangen, og revider eventuelle målsetninger basert på hver enkelt samtale. Med alt samlet i verktøyet, går dere ikke glipp av noe på veien.

Gjør det enkelt å kvalitetssikre beslutninger

Noter alt dere snakker om under møtet – fra må til tiltak og andre beslutninger. Med utgangspunkt i notatene kan den andre parten bekrefte samtalen direkte i verktøyet, og da blir også avstemmingen merket som godkjent.