Kompetanseutvikling

Sømløs kompetanseutvikling for hele organisasjonen

OPPLÆRING FOR HELE ORGANISASJONEN

Hold oversikt over kunnskap og ferdigheter

Å følge og styrke forskjellig kompetanse i organisasjonen er en viktig del av den felles utviklingen. I Winningtemp skaper du engasjement rundt kompetanseutvikling ved å samle, dokumentere og evaluere all opplæring på samme sted. Det er enkelt for ledere å få oversikt, og det er enkelt for medarbeiderne å lære seg nye ting.

SAMLE MATERIALET

Alt på samme plattform

Fra onboarding til videreutdanning – i Winningtemp kan du legge inn alt digitalt materiale som bidrar til medarbeidernes kompetanseutvikling fra første arbeidsdag. Lagre filmer, webinarer, veiledninger og opplæring, slik at hver enkelt kan arbeide med det opplæringsmaterialet de trenger for øyeblikket. Alt dokumenteres underveis, slik at medarbeideren både ser hva som er gjort hittil og hva som skal gjøres fremover.

KVALITETSSIKRET LÆRING

Rutiner for effektiv kompetanseutvikling

I Winningtemp kan du både informere bredt og publisere omfattende informasjon om forskjellige kurs som hele organisasjonen kan ta del av. Inviter deltakere, last opp det forberedende materialet og skap diskusjoner rundt aktuelle kurs – både digitale og fysiske. Etter hvert tilfelle kan hver medarbeider fortelle om og sette karakter på sin opplevelse for å kvalitetssikre opplæringen. Evalueringen bidrar til ny innsikt i hvordan dere kan forbedre læringen og kompetanseutviklingen i virksomheten.