Målstyrning

Smart målsetting som oppdateres i sanntid

OVERSIKT OVER MÅLENE

Felles mål styrker hele organisasjonen

Forskning viser at meningsfullhet er den viktigste faktoren for å få engasjerte og motiverte medarbeidere. Å ha tydelige mål og en tydelig vei dit er en vesentlig del av dette. Med Winningtemps sanntidsdata og matriser kan alle enkelt se hvordan hver enkelt bidrar til et felles mål – hver dag.

FRA ORGANISASJON TIL ENKELTPERSON

Tre nivåer for målsetting

Definer målsettingene på tre nivåer – overgripende organisatoriske mål, gruppemål og personlige mål. Ved å bryte ned målene og beskrive hvordan hvert team og hver enkelt person skal arbeide for å nå dem skaper dere transparens og tydelighet rundt hvordan hvert tiltak bidrar til å utvikle hele virksomheten.

LØPENDE PROGRESJON

Se hvordan målene oppfylles – bit for bit

Følg utviklingen måned for måned, og se hvordan dere sammen nærmer dere målet. Etter hvert som hver medarbeider fullfører oppgaver og krysser av sine personlige mål underveis, vises den positive utviklingen for hele organisasjonen i en visualisert trevisning.

KOBLE TIL AVSTEMMINGER

Hyppig oppfølging av mål i personlige samtaler

La hver medarbeider ta ansvar for sine egne mål og drive dem fremover for å skape resultater. Ved å koble målene til forskjellige oppgaver kan de løpende avstemmingene også følge den samme røde tråden, og det blir enklere å synliggjøre behov og suksessfaktorer underveis.