Temperaturmålinger

Moderne medarbeiderundersøkelse som gir resultater

Kast den årlige medarbeiderundersøkelsen, og se medarbeidernes trivsel i sanntid. Analyser trender over tid, og få automatiserte tips til tiltak for kontinuerlig forbedring av organisasjonen – og hele medarbeideropplevelsen.

FOR VERDENS BESTE ARBEIDSPLASS

Mål og forbedre medarbeidernes engasjement

Ni kategorier oppsummerer trivselen

Se trivselen i organisasjonen basert på ni forskjellige kategorier som sammen danner en heldekkende definisjon av den optimale medarbeideropplevelsen. Fra personlig utvikling og teamfølelse til arbeidssituasjon og lederskap – Winningtemps temperaturmåling gir deg status på hvordan organisasjonen har det og presterer basert på de avgjørende faktorene.

Tilbakemeldinger som skaper proaktivitet

Utvikle et proaktivt lederskap med fokus på kontinuerlig forbedring. Med Winningtemp kan du som leder fange opp og ta tak i problemer og utfordringer før det er for sent. Samtidig får hver medarbeider muligheten til å være delaktig og påvirke organisasjonens utvikling – både i dag og i fremtiden.

AUTOMATISK UTSENDELSE AV SPØRSMÅL OG RAPPORTER

Medarbeiderundersøkelse som drives av AI

Winningtemp henter og analyserer data basert på totalt 60 forskningsbaserte spørsmål som sendes ut til medarbeiderne. Basert på svarene får hver person oppfølgingsspørsmål for å avdekke avvik. Hver uke sender systemet automatisk ut rapporter til respektive leder, med innsikt og kommentarer basert på resultatene. Svarene måles mot en indeks som er basert på statistikken Winningtemp har samlet inn.

ANALYSER OG EVALUER

En totaloversikt over organisasjonen

Winningtemp gir deg innsikt i hvordan hele virksomheten har det og presterer – fra overordnet nivå helt ned på detaljnivå. Se hvordan ulike grupper, kontorer og avdelinger skiller seg fra hverandre i en omfattende matrise, og grav deg ned i dybden for å analysere avvikene. Basert på svarene kan du enkelt føre dialog med konkrete grupper og medarbeidere for å utvikle og forbedre forutsetningene.

TIPS TIL TILTAK

Håndter utfordringer med ekspertråd

Med Winningtemp får du raskt tilbakemeldinger på hva som kan forbedres i organisasjonen og konkret støtte for det dere må prioritere for øyeblikket. Winningtemp genererer automatisk forslag til tiltak basert på råd fra eksperter innen de områdene dere trenger hjelp, og lar deg skape aktiviteter som hjelper dere med å øke medarbeidernes engasjement fremover.

SMARTE VERKTØY FOR TEMPERATURMÅLING

Detaljene som viser vei

Gi og motta ros

Oppmuntre og styrk kollegene ved å fremheve deres styrker og ferdigheter, direkte i verktøyet. Ros kan gis privat eller være synlig for alle.

Chat anonymt

Tilby hjelp og støtte for aktuelle utfordringer, svar på spørsmål eller før en dialog i en anonym chat med medarbeidere og kollegaer.

Sammenlign ulike grupper

Oppdag forskjeller og likheter mellom avdelinger eller team ved hjelp av sammenligninger, og se i detalj hvilke spørsmål eller områder som må diskuteres og forbedres nærmere innenfor forskjellige grupper.

Se trender over tid

Sammenlign resultater og utviklingen måned for måned, evaluer hva dere har gjort annerledes og arbeid videre med de positive – eller negative – trendene.